Lednings schakt

Arbete med mindre grund

Rörläggning vatten och tryckspill

Rörläggning

Rörläggning

Altan (före)

Altan (efter)